Meldpunt

Heb je iets te melden over onze gemeente? Werd je huisvuil niet opgehaald, ligt er een stoep gevaarlijk bij, is er een speeltoestel defect? Dan vind je hier een overzicht van de meldpunten waarbij je daarvoor terecht kan. De meldingen worden zo snel mogelijk behandeld. De behandelingstermijn hangt af van het soort melding. 

Een melding die je bij ons kan doen

Een melding die je bij onze partners kan doen

  • Meldingen over overlast en handhaving kan je doen bij HEKLA Lokale politiepost Kontich op het nummer 03 444 00 13.

  • Meldingen over defecte gewestwegen (N1, Expressweg, Prins Boudewijnlaan) en fietspaden kan je doen bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 

  • Meldingen over je afvalophaling kan je doen bij IGEAN

  • Meldingen over het onderhoud van straatlampen kan je doen bij Fluvius 

  • Meldingen over de riolering en waterleidingen kan je doen bij Pidpa 

  • Meldingen over het onderhoud van waterlopen kan je doen bij de Provincie Antwerpen

  • De aanvraag voor de verdelging van een wespennest doe je bij brandweer Zone Rand.

 

Verschil meldingen en klachten

Bij een melding wil je graag een probleem in je buurt signaleren aan de medewerkers van het lokaal bestuur. 

Bij een klacht wil je aangeven dat je niet tevreden bent met de dienstverlening van het lokaal bestuur. Je ontdekt hieronder alles over onze klachtenprocedure: