Bevraging over voetpad aan één straatzijde J.B. Francisstraat