Bevraging over voetpad aan één straatzijde in de Beeklaan