2024073423 - Sint-Jansplein 16, /101, /201, /2.0 en /1.0 - het regulariseren van een terras + het verbinden van een appartement met de tuin door middel van een trap

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning Sint-Jansplein 16, /101, /201, /2.0 en /1.0stedenbouwkundige handelingen

Wij delen jou mee dat door de heer Carl Martens en Carl Martens namens Vastgoed Aan de Stroom BV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Sint-Jansplein 16, /101, /201, /2.0 en /1.0, kadastraal gekend als Kontich, afdeling 2 sectie C nummer 320X.

De ingediende aanvraag omvat : het regulariseren van een terras + het verbinden van een appartement met de tuin door middel van een trap.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 27 juni 2024 tot en met 26 juli 2024 .

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024073423.

De aanvraag ligt tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak te maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2024073423.

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 26 juli 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2024073423

Vermeld duidelijk: Bezwaar/OMV_2024073423.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.