2024068008 - Kartuizersweg 4 - de exploitatie van een gedeelde inrichting voor een distributiecentrum

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning Kartuizersweg 4de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Wij delen jou mee dat door de heer Patrick Van Pée een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Kartuizersweg 4, kadastraal gekend als Kontich, afdeling 1 sectie G nummer 19K2.

De ingediende aanvraag omvat : de exploitatie van een gedeelde inrichting voor een distributiecentrum.

De ingediende aanvraag omvat de volgende rubrieken :

Rubriek Omschrijving Gevraagd voor
4.5. Verven op waterbasis (Nieuw) 418 ton
15.1.1° 1 camionette

3 elektrische stapelaars

1 vorklift

2 combi-trucks

12 elektrische transpallets (Nieuw)

19 voertuigen
17.1.1.2° Spuitbussen verf en toebehoren (Nieuw) 29000 liter
17.3.2.1.2.2° Verf basis white spirit en drogisterij producten (Nieuw) 31 ton
17.3.2.2.2°b) Chemische producten (Nieuw) 8 ton
17.3.4.1°a) Drogisterij producten (Nieuw) 6 ton
17.3.7.1°a) Houtbehandeling (Nieuw) 1 ton

De aanvraag kan je inkijken vanaf 25 mei 2024 tot en met 23 juni 2024 .

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024068008.

De aanvraag ligt tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak te maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2024068008.

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 23 juni 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2024068008

Vermeld duidelijk: Bezwaar/OMV_2024068008.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.