2024065929 - Satenrozen 9, 11, 13, 15 en 17 - de binnenopslag van 17000m³ hout (hardhout in planken)

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning Satenrozen 9, 11, 13, 15 en 17de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Wij delen jou mee dat door Nathalie Peleman namens DE ROCKER LOGISTICS NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Satenrozen 9, 11, 13, 15 en 17, kadastraal gekend als Kontich, afdeling 1 sectie G nummer 7D.

De ingediende aanvraag omvat : de binnenopslag van 17000m³ hout (hardhout in planken).

De ingediende aanvraag omvat het volgende rubriek :

Rubriek Omschrijving Gevraagd voor
19.6.1°c) de binnenopslag van 17000 m3 hardhout in planken (Nieuw) 17000 m³

De aanvraag kan je inkijken vanaf 15 juni 2024 tot en met 14 juli 2024 .

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024065929.

De aanvraag ligt tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak te maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2024065929.

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 14 juli 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2024065929

Vermeld duidelijk: Bezwaar/OMV_2024065929.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.