2024041858 - Heiveldekens 1 - het bouwen van 2 bedrijfsgebouwen met bijhorende parkeerplaatsen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning Heiveldekens 1stedenbouwkundige handelingen

  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Wij delen jou mee dat door Bob Cantens namens RESOLVE DEVELOPMENT NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Heiveldekens 1, kadastraal gekend als Kontich, afdeling 2 sectie E nummer 51B.

De ingediende aanvraag omvat : het bouwen van 2 bedrijfsgebouwen met bijhorende parkeerplaatsen.

De ingediende aanvraag omvat de volgende rubrieken :

Rubriek Omschrijving Gevraagd voor
3.4.1°a) Lozen van maximaal 0,06 m³/h bedrijfsafvalwater afkomstig van het reinigen van voertuigen - via KWS afscheider (Nieuw) 0,06 m³/uur
15.1.1° Stallen van 16 voertuigen andere dan personenwagens (in de units) (Nieuw) 16 voertuigen
15.4.1° Zone voor het manueel wassen van voertuigen, voorzien in de units. Verbruik van ca. 60 l per voertuig. Lozing via KWS afscheider (Nieuw) 1 voertuig/dag

De aanvraag kan je inkijken vanaf 25 mei 2024 tot en met 23 juni 2024 .

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024041858.

De aanvraag ligt tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak te maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2024041858.

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 23 juni 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2024041858

Vermeld duidelijk: Bezwaar/OMV_2024041858.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.