2024007487 - Wild Veld 12 - het renoveren van het dak en de gevels

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BT24_CR005_G_FRANK STUMPE_WILD VELD 12 - 2550 KONTICH 

Wij delen jou mee dat door Letizia Piscione namens de heer Frank Stumpe een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Wild Veld 12, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 109C.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvat het renoveren van het dak en de gevels.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 3 februari 2024 tot en met 3 maart 2024.

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2024007487 met vermelding van het nummer OMV_2024007487.

De aanvraag lig tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2024007487

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 3 maart 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2024007487

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2024007487.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.