2024002435 - Veldkant 21 - het verbouwen van een bedrijfsgebouw en aanleggen van parking

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning SER 23 - DUPLICAAT VAN 2023138213 - DUPLICAAT VAN 2023167019 

Wij delen jou mee dat door Close the Gap Circular BV, de heer Didier Appels en Serax Immo NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Veldkant 21 en Veldkant 21, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 121G, 129E, 463B en 463C.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvat het verbouwen van een bedrijfsgebouw en aanleggen van parking.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 2.2.1.e)3° - opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 200 ton andere afvalstoffen dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is

Nieuw - 2.2.2.f)1° - opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 38 ton

Nieuw - 2.2.2.g)2° - opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 12 ton

Nieuw - 15.1.1° - al dan niet overdekte ruimte waarin 3 heftrucks en 1 aanhangwagen met DigiTruck gestald worden

Nieuw - 16.3.2°a) - inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: 2 compressoren en 1 warmtepomp met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 27,8 kW

De aanvraag kan je inkijken vanaf 12 februari 2024 tot en met 12 maart 2024.

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2024002435 met vermelding van het nummer OMV_2024002435.

De aanvraag lig tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2024002435

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 12 maart 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2024002435

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2024002435.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.