2023spring/Heiveldekens 8 - Het uitbreiden van een bestaande springstofvergunning

De afgevaardigd bestuurder van STUVEX INTERNATIONAL heeft een uitbreiding van een vergunningsaanvraag klasse 9 ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen, binnen het kader van het Algemeen Reglement betreffende Springstoffen (kortweg ARS).

De aanvraag is ingediend om op de percelen gelegen te 2550 Kontich, Heiveldekens 8, voor het uitbreiden van een bestaande springstofvergunning voor het opslaan en/of verbruiken van explosieven, meer bepaald pyrotechnische artikelen van de categorie P1, type gasgeneratoren UN klasse 9 met een 37,7 kg erin vervatte pyrotechnisch sas met 500 ontstekers zijnde pyrotechnisch materiaal behorende tot klasse 1.4 met als doel onderzoek met betrekking tot stikstofexplosies.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf 22/01/2023 tot en met 11/02/2023 en is tevens raadpleegbaar via de website www.kontich.be/openbaaronderzoek .

Een afspraak kan u maken via www.kontich.be (van 23/01/2023 tot 10/02/2023)

U kan uw bezwaren en opmerkingen meedelen, schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich of digitaal via openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer 2023spring/Heiveldekens 8.