2023158975 - Groenenhoek 6 - het hernieuwen van een vergunning voor grondwaterwinning

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning NUYTS ALFONS_EC 

Wij delen jou mee dat door de heer Alfons Nuyts een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Groenenhoek 6, kadastraal gekend als Kontich afdeling 3 sectie B nummers 253G, 255K, 255G en 255L.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Rubriek Omschrijving Gevraagd voor
53.8.2° Grondwaterwinning met een diepte van 8 m en een debiet van 30 m³/dag en 6.000 m³/jaar (Hernieuwing) 6000 m³/jaar
15.1.1° het stallen van 3 voertuigen (Ongewijzigd) 3 stuks
17.3.2.1.1.1°b) de opslag van 3.332 kg of 4.000 L petroleum in een bovengrondse houder (Ongewijzigd) 3332 kg
43.1.1°c) een stookinstallatie met een totaal warmtevermogen van 348 kW (Ongewijzigd) 348 kW

De aanvraag kan je inkijken vanaf 28 januari 2024 tot en met 26 februari 2024.

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023158975 met vermelding van het nummer OMV_2023158975.

De aanvraag lig tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2023158975

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 26 februari 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2023158975

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2023158975.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.