2023152714 - Groeningenlei 62 - het afbreken van bestaande woning, bijgebouwen en verhardingen. Het rooien van bomen. Het bouwen van een ondergrondse parkeergarage en meergezinswoningen. Het wijzigen van bodemrelliëf. Een bronbemaling en warmtepompen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning 20_211 - ARE KONTICH HOCKEY 

Wij delen jou mee dat door ARE Projects NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Groeningenlei 60, Groeningenlei 62, Groeningenlei 68, Groeningenlei 64, Groeningenlei 72, Groeningenlei 72, Groeningenlei 62, Groeningenlei 62 en Groeningenlei 72, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 73D2, 73E2, 74E, 74H, 74M, 74C, 74S, 75Z2, 75M2 en 75N2.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvat het afbreken van bestaande woning, bijgebouwen en verhardingen. Het rooien van bomen. Het bouwen van een ondergrondse parkeergarage en meergezinswoningen. Het wijzigen van bodemreliëf. Een bronbemaling en warmtepompen.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 16.3.2°a) - Plaatsing van een warmtepomp lucht/water of water/water per appartement (32 x 4,5kW)

Nieuw - 53.2.2°b)2° - Bemaling met filters in functie van bouw kelder. Zie bemalingsstudie voor alle details.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 29 januari 2024 tot en met 27 februari 2024.

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023152714 met vermelding van het nummer OMV_2023152714.

De aanvraag lig tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2023152714

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 27 februari 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2023152714

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2023152714.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.