2023120327 - Pierstraat 180 - het regulariseren van een alleenstaande woning met poolhouse, tuinberging, tennisveld, verharding voor plaatsing groencontainer, wijzigingen vijver en verhardingen op het perceel, in parkgebied

 OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning VAN DER BORGHT 

Wij delen jou mee dat door LET'S THINK BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Pierstraat 180 en Pierstraat 180, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie A nummers 170K, 171C, 173D en 175N.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvat het regulariseren van een vrijstaande woning, van een afvalcontainer constructie, van een poolhouse, van een tuinberging, van een boomhut, van een zwembad, van een tennisveld, van een hout opslagplaats, van een hout opslagplaats en van een vijver

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.2.2°a) - Lozing huishoudelijk afvalwater

Nieuw - 15.1.1° - Grasmaaier, golfkar, hakselaar en aanhangwagen

Nieuw - 16.3.2°a) - Exploitatie van diverse koelinstallaties verspreid over het terrein

Nieuw - 17.4. - Opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

De aanvraag kan je inkijken vanaf 13 november 2023 tot en met 12 december 2023.

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023120327 met vermelding van het nummer OMV_2023120327.

De aanvraag lig tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2023120327

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 12 december 2023 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2023120327

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2023120327.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.