2023108895 - Mechelsesteenweg 160 - het verbouwen van een eengezinswoning

 OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning WENS 

Wij delen jou mee dat door mevrouw Ellen Lucas en de heer Peter Wens een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mechelsesteenweg 160, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie F nummers 133N en 136P.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvat het verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 14 november 2023 tot en met 13 december 2023.

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023108895 met vermelding van het nummer OMV_2023108895.

De aanvraag lig tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2023108895

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 december 2023 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2023108895

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2023108895.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.