2023104362 - Kerkeland 26-28 - vergunning

Het schepencollege heeft in de zitting van 06/11/2023 een vergunning verleend voor het bouwen van twee eengezinswoningen. De beslissing kan je raadplegen via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023104362