2023061427 - Heiveldekens 9-22 - het aanvragen van een bronbemaling

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning

Wij delen jou mee dat door Afbraak- en grondwerken Max BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Heiveldekens 9D, Heiveldekens 9C, Heiveldekens 9E, Heiveldekens 9K, Heiveldekens 9F, Heiveldekens 9B, Heiveldekens 9J, Heiveldekens 9H, Heiveldekens 9A, Heiveldekens 9I, Heiveldekens 9G en Heiveldekens 22, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 79P.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten het aanvragen van een bronbemaling.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 26 mei 2023 tot en met 24 juni 2023.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2023061427. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 24 juni 2023 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2023061427

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2023061427.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.