2023046375 - Oude Waarloossteenweg 36 - melding

2023046375 - Oude Waarloossteenweg 36 - het schepencollege heeft in zitting van 17/04/2023 akte genomen van een melding voor het vervangen van een bestaande, vergunde veranda door een nieuwe.