2023008962 - Volderij 37 - beslissing

2023008962 - Volderij 37 - het schepencollege heeft in zitting van 13/03/2023 een vergunning verleend voor het aanvragen van een functiewijziging.