2022172417 - Grote Steenweg 1-5 - beslissing

2022172417 - Grote Steenweg 1-5 - het schepencollege heeft in zitting van 27/02/2023 een vergunning verleend voor het aanvragen van een functiewijziging van een wooneenheid naar praktijkruimte.