2022169828 - Ooststatiestraat 222 - melding

2022169828 - Ooststatiestraat 222 - het schepencollege heeft in zitting van 27/12/2022 een akte genomen van de melding voor de aanleg van een vergunde kelder met vloerplaat