2022165205 - Volderij 44 - beslissing

2022165205 - Volderij 44 - het schepencollege heeft in zitting van 9/01/2023 een vergunning verleend voor het aanleggen van een terras