2022144463 - Groeningenlei 115 - het plaatsen van een constructie met zonnepanelen op het dak

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning

Wij delen jou mee dat door Dirk Deroose namens MIK NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Groeningenlei 115, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 338K4, 338B4, 343K, 343F en 344M.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het plaatsen van een constructie met zonnepanelen op het dak.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 20 januari 2023 tot en met 18 februari 2023.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022144463. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 18 februari 2023 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022144463

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022144463.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.