2022142180 - Koningin Astridlaan 112 - de regularisatie van een woning naar wellness (met massage en saunageheel)

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning

Wij delen jou mee dat door APOLLON BVBA, NIRVANA BVBA en mevrouw Panisa Nisaidee een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Koningin Astridlaan 112 en Koningin Astridlaan 112, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummer 27Y17.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het regularisatie van een woning naar wellness (met massage en saunageheel)

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.2.2°a) - afvoer bij dagelijkse filtering zwembadwater

Nieuw - 3.4.1°a) - dagdagelijkse afvoer bij filtering zwembadwater

Nieuw - 17.4. - - 1 reservoir 25L voor daggebruik (chloor) en 1 reservoir 25L voor daggebruik (zwavelzuur)

- 1 reservoir 25L voor voorraad (chloor) en 1 reservoir 25L voor voorraad (zwavelzuur)

(gescheiden volgens

professionele norm)

Nieuw - 32.8.1.1°a) - 2 zwembaden van 3.00 bij 6.00m

De aanvraag kan je inkijken vanaf 10 maart 2023 tot en met 8 april 2023.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022142180. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 8 april 2023 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022142180

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022142180.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.