2022141690 - Prins Boudewijnlaan 22 - weigering

2022141690 - Prins Boudewijnlaan 22 - het schepencollege heeft in zitting van 13/03/2023 een weigering verleend voor het verbouwen van een woning.