2022141076 - Helenaveldstraat 5 - aktename

2022141076 - Helenaveldstraat 5 - Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 7/11/2022 geen akte genomen van de melding voor een tijdelijke exploitatie van een bronbemaling voor de aanleg van een kelder.