2022137159 - Cornelis Verhulstlaan 2 - aktename

2022137159 - Cornelis Verhulstlaan 2 - het schepencollege heeft in zitting van 31/10/2022 een akte genomen voor het aanvragen van een bronbemaling.