2022131832 - Ooststatiestraat 268 - melding

2022131832 - Ooststatiestraat 268 - het schepencollege heeft in zitting van 17/10/2022 een akte genomen van melding voor de exploitatie van een bronbemaling.