2022131045 - Antwerpsesteenweg 140 - het plaatsen van een HS cabine

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning

Wij delen jou mee dat door HEDIN AUTOMOTIVE NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Antwerpsesteenweg 140 en Antwerpsesteenweg 140, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummer 3E.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het plaatsen van een HS cabine

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Ongewijzigd - 3.4.1°a) -

Ongewijzigd - 6.4.1° -

Verandering - 12.2.1° - vervanging van de transformator van 160 kVA door een nieuwe transformator van 630 kVA in een nieuwe cabine

Ongewijzigd - 15.3.2° -

Ongewijzigd - 15.4.2°a) -

Ongewijzigd - 16.3.2°a) -

Ongewijzigd - 17.4. -

Ongewijzigd - 29.5.2.1°b) -

Ongewijzigd - 43.1.1°b) -

De aanvraag kan je inkijken vanaf 19 januari 2023 tot en met 17 februari 2023.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022131045. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 17 februari 2023 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022131045

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022131045.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.