2022105511 - Drabstraat 3 - beslissing

2022105511 - Drabstraat 3 - het schepencollege heeft in zitting van 24/10/2022 een vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden met functiewijziging en wijziging van het aantal woongelegenheden.