2022103913 - Piesrtraat 350 - het bijbouwen van een tuinbouwserre

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning UITBREIDING TUINBOUWSERRE VAN DEN EYNDE - B

Wij delen jou mee dat door VAN DEN EYNDE BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Pierstraat 350 en Pierstraat 350, kadastraal gekend als Kontich sectie B nummers 1C, 1D, afdeling 1 sectie G nummers 311D, 332B, 332C, 343A, 344C en 344B.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bijbouwen van een tuinbouwserre op de percelen achter de eerst gebouwde serre.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Verandering - 3.4.1°a) - Verandering van het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 0,65 m³/uur (ongewijzigd) 7,47 m³/dag (+ 2,26 m³/dag) en 2.727 m²/jaar (+ 1.163 m³/jaar)

Verandering - 6.4.1° - Toevoegen van de opslag van :

- 2.300 L smeerolie in een bovengrondse dubbelwandige tank

- 2.300 L afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige tank

Hernieuwing - 6.5.1° -

Verandering - 12.1.1.2°b) - Toevoegen van een WKK met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 2.027 kVA

Verwijderen WKK met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 1.180 kVA

Hernieuwing - 12.2.1° -

Verandering - 12.2.2° - Toevoegen van een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.500 kVA

Hernieuwing - 12.3.2° -

Hernieuwing - 15.1.1° -

Hernieuwing - 17.3.2.1.1.1°b) -

Hernieuwing - 17.3.3.2°b) -

Hernieuwing - 17.3.4.2°b) -

Hernieuwing - 17.3.5.2°b) -

Hernieuwing - 17.3.6.2°b) -

Hernieuwing - 17.4. -

Verandering - 31.1.3° - Toevoegen van een WKK met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.482 kW

Verwijderen van een WKK met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.750 kW

Hernieuwing - 43.1.2°a) -

De aanvraag kan je inkijken vanaf 23 september 2022 tot en met 22 oktober 2022.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022103913. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 22 oktober 2022 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022103913

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022103913.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.