2022103247 - Edegemsesteenweg 2A - aktename

2022103247 - Edegemsesteenweg 2A - het schepencollege heeft in zitting van 8/8/2022 akte genomen van het stopzetten van een zorgwoning.