2022091216 - Satenrozen 11-13 - het in gebruik te nemen voor het uitvoeren van zijn logistieke activiteiten met name de opslag en het transport van goederen in opdracht van derden

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning

Wij delen jou mee dat door DISTRI-LOG NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Satenrozen 13 en Satenrozen 11, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie G nummers 7D en 7E.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.2.2°a) - lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van sanitaire voorzieningen

Nieuw - 12.3.2° - batterijladers voor heftrucks, elektrische transpaletten, orderpickers...

Nieuw - 15.1.2° - Stalplaats voor 45 bedrijfsvoertuigen en/of opliggers en 60 heftrucks, orderpickers en elektrische transpalleten.

Nieuw - 19.6.1°c) - opslag van houten tuinmeubelen en houten paletten

De aanvraag kan je inkijken vanaf 28 juli 2022 tot en met 26 augustus 2022.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022091216. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 26 augustus 2022 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022091216

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022091216.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.