2022091216 - Satenrozen 11-13 - beslissing

2022091216 - Satenrozen 11-13 - het schepencollege heeft in zitting van 17/10/2022 een vergunning verleend voor het in gebruik te nemen voor het uitvoeren van zijn logistieke activiteiten met name de opslag en het transport van goederen in opdracht van derden.