2022090806 - Oever 7 - aktename

2022090806 - Oever 7 - het schepencollege heeft in zitting van 4/7/2022 akte genomen van het aanvragen van een bronbemaling.