2022081794 - Valveken 1 - beslissing

2022081794 - Valveken 1 - het schepencollege heeft in zitting van 24/10/2022 een vergunning verleend voor het bouwen van een serre met loods, 4 waterbassins en betonverharding voor de loods.