2022069682 - Vrijsel 7 -beslissing

//2022069682 - Vrijsel 7 - het schepencollege heeft in zitting van 18/7/2022 een vergunning verleend voor verharding in de voortuin.