2022069505 - Duffelsesteenweg 145 - de uitbating van het sportcentrum en het verbouwen van de kleedkamers

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning

Wij delen jou mee dat door AGB Kontich een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Duffelsesteenweg 145 en Duffelsesteenweg 145, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 177Z13 en 177G17.

De aanvraag omvat het in regel te stellen voor de uitbating van het sportcentrum en het verbouwen van de kleedkamers.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.2.2°a) - Het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 7000 m3/jaar

Nieuw - 3.4.2° - Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximaal debiet van 28,51 m3/uur

Nieuw - 12.1.1.2°b) - Een noodgenerator met een vermogen van 285 kVA

Nieuw - 16.3.2°a) - Koelinstallaties, een luchtgroep en compressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 138,37 kW

Nieuw - 17.3.4.2°b) - Opslag van natriumhypochloriet en zwavelzuur in twee bovengrondse opslagtanks met een inhoud van respectievelijk 1500 liter en 1475 liter

Nieuw - 17.3.8.1° - Opslag van 1875 kg natriumhypochloriet in een bovengrondse opslagtank met een inhoud van 1500 liter

Nieuw - 17.4. - Opslag van maximaal 1000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Nieuw - 31.1.1°b) - Een noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 620,31 kWth (omdat deze minder dan 500 uren/jaar werkzaam is, dient slechts de helft van het vermogen in rekening gebracht te worden)

Nieuw - 32.2.2° - Een sporthal en een dojo voor de beoefening van diverse niet-gemotoriseerde sportactiviteiten

Nieuw - 32.8.1.1°c) - Een wedstrijdbad met een oppervlakte van 250 m2 en een instructiebad met een oppervlakte van 50 m2

Nieuw - 43.1.1°b) - Stookinstallaties met een totaal geïnstalleerd nominaal thermisch ingangsvermogen van 897 kWth

De aanvraag kan je inkijken vanaf 9 november 2022 tot en met 8 december 2022.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022069505. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 8 december 2022 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022069505

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022069505.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.