2022064138 - Pieter Potlaan 17 -beslissing

2022064138 - Pieter Potlaan 17 - het schepencollege heeft in zitting van 128/09/2022 een vergunning verleend voor het aanvragen van een bijstelling van een verkaveling