2022062885 - Keizerenberg 8 - het uitbreiden van de mestkelder, nieuwbouw overdekte mestvaalt en het aanleggen van een infiltratiezone

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning IIOA klasse 1

Wij delen jou mee dat door LANDBOUWVENNOOTSCHAP FIERENS LV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Keizerenberg 8 en Keizerenberg 8, kadastraal gekend als Kontich afdeling 3 sectie C nummers 40B, 41, 42A, 43A, 44A, 47C, 47D en 48A.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het uitbreiden van de mestkelder, nieuwbouw overdekte mestvaalt en aanleggen van een infiltratiezone.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Ongewijzigd - 6.5.1° -

Ongewijzigd - 9.4.3.c)2° -

Ongewijzigd - 15.1.1° -

Ongewijzigd - 16.3.2°a) -

Ongewijzigd - 17.3.2.1.1.1°b) -

Ongewijzigd - 17.4. -

Ongewijzigd - 19.6.2°c) -

Verandering - 28.2.c)1° - uitbreiding met 60 m³ opslagcapaciteit voor vaste mest

uitbreiding met 150 m³ opslagcapaciteit voor drijfmest

Ongewijzigd - 45.4.e)1° -

Ongewijzigd - 45.14.3° -

Ongewijzigd - 53.8.1°a) -

De aanvraag kan je inkijken vanaf 20 juli 2022 tot en met 18 augustus 2022.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022062885. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 18 augustus 2022 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022062885

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022062885.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.