2022061628 - Kiezelweg 5 - aktename

2022061628 - Kiezelweg 5 - het schepencollege heeft in zitting van 8/8/2022 akte genomen van het aanvragen van een bronbemaling.