2022052841 - Biesaard 14 - beslissing

2022052841 - Biesaard 14 - het schepencollege heeft in zitting van 25/4/2022 akte genomen van het aanvragen van een verlenging van een bronbemaling.