2022049456 - Vrijsel 3 - Beslissing

2022049456 - Vrijsel 3 - Het schepencollege heeft in zitting van 4.07.2022 een vergunning verleend voor het aanleggen van een parkeerplaats en toegangspad naar de voordeur.