2022046361 - Leiaard 10 - weigering

2022046361 - Leiaard 10 - het schepencollege heeft in zitting van 4/7/2022 een vergunning geweigerd voor het bijstellen van een bestaande verkaveling.