2022031518 - Pierstraat 337 - beslissing

2022031518 - Pierstraat 337 - het schepencollege heeft in zitting van 2/5/2022 een vergunning verleend voor het bouwen van een zwemvijver met bijgebouw.