2022006299 - Koningin Astridlaan zn - weg- en rioleringswerken

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning

Wij delen jou mee dat door Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Koningin Astridlaan 60B, Nachtegaalstraat 107, Nachtegaalstraat 80, Nachtegaalstraat 91, Nachtegaalstraat 99, Nachtegaalstraat 76, Ooststatiestraat 98, Koningin Astridlaan 64, Koningin Astridlaan 63, Koningin Astridlaan 62, Nachtegaalstraat 70, Nachtegaalstraat 93, Nachtegaalstraat 97, Koningin Astridlaan 60C, Doopput 18, Nachtegaalstraat 111, Koningin Astridlaan 72, Koningin Astridlaan 115, Nachtegaalstraat 72, Nachtegaalstraat 105, Koningin Astridlaan 66, Nachtegaalstraat 74, Ooststatiestraat 171A, Nachtegaalstraat 78, Nachtegaalstraat 95, Nachtegaalstraat 89, Nachtegaalstraat 103, Koningin Astridlaan 113, Nachtegaalstraat 68, Koningin Astridlaan 60, Koningin Astridlaan 68, Nachtegaalstraat 101, Nachtegaalstraat 109, Koningin Astridlaan 68, Nachtegaalstraat 101, Koningin Astridlaan 113, Koningin Astridlaan 72, Koningin Astridlaan 60B, Nachtegaalstraat 95, Koningin Astridlaan 60, Nachtegaalstraat 68, Nachtegaalstraat 97, Nachtegaalstraat 111, Koningin Astridlaan 63, Nachtegaalstraat 107, Nachtegaalstraat 74, Nachtegaalstraat 105, Koningin Astridlaan 62, Ooststatiestraat 171A, Nachtegaalstraat 109, Nachtegaalstraat 99, Nachtegaalstraat 70, Koningin Astridlaan 60C, Nachtegaalstraat 78, Koningin Astridlaan 115, Nachtegaalstraat 72, Koningin Astridlaan 66, Nachtegaalstraat 93, Nachtegaalstraat 89, Nachtegaalstraat 103, Nachtegaalstraat 80, Koningin Astridlaan 64, Nachtegaalstraat 91, Nachtegaalstraat 76, Ooststatiestraat 98, Nachtegaalstraat 80, Koningin Astridlaan 64, Nachtegaalstraat 91, Nachtegaalstraat 76, Koningin Astridlaan 60, Nachtegaalstraat 101, Koningin Astridlaan 113, Koningin Astridlaan 72, Koningin Astridlaan 60B, Nachtegaalstraat 95, Nachtegaalstraat 68, Koningin Astridlaan 68, Nachtegaalstraat 97, Nachtegaalstraat 111, Koningin Astridlaan 63, Nachtegaalstraat 107, Nachtegaalstraat 74, Nachtegaalstraat 105, Koningin Astridlaan 62, Ooststatiestraat 171A, Nachtegaalstraat 109, Nachtegaalstraat 99, Nachtegaalstraat 70, Koningin Astridlaan 66, Koningin Astridlaan 60C, Nachtegaalstraat 78, Koningin Astridlaan 115, Nachtegaalstraat 72, Nachtegaalstraat 93, Nachtegaalstraat 89, Doopput 18 en Nachtegaalstraat 103, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 4A3, 27P20, 38M2, 135E, 175X13, 175N19, 175W18, 175Z16, 175H17, 175X9, 175F20, 175F18, 175Y20, 175F21, 175A20, 175D21, 175H16, 175M19, 175P19, 175R19, 175W17, 175L16, 175E21, 175C19, 175Z18, 180D2, 181R2, 181S2, 191S3, 193L, 197E, 197C, 201G, 208B, 210L2, 210P, 210M2, 210A2, 210K2, 211V, 211X, 211Y, 212X, 212Y, 214B3 en 217F2.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten weg- en rioleringswerken.

Het betreft reliëfwijzigingen in kader van de aanleg van het fietspad in de huid

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.4.2° - Tijdelijk lozen -zonder behandeling in waterzuiveringsinstallatie- van het onttrokken bemalingswater al dan niet met een of meer van de gevaarlijke stoffen uit bijlage 2C in concentraties hoger dan de indelingscriteria

Nieuw - 3.6.3.2° - Tijdelijk exploiteren van een waterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de zuivering van het onttrokken bemalingswater (indien nodig blijkt)

Nieuw - 53.2.2°b)2° - Tijdelijke bronbemaling bij realisatie van de infrastructuur- en rioleringswerken t.h.v. de Koningin Astridlaan en aangrenzende wegen nl. Doopput, Hoogbunderlaan, ’s Herenlei en Boomgaard

De aanvraag kan je inkijken vanaf 13 mei 2023 tot en met 11 juni 2023.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022006299. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 11 juni 2023 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022006299

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022006299.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.

Bijlagen