2022006299 - Koningin Astridlaan zn (N1) - Aanvraag van weg- en rioleringswerken

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BA_KONINGIN ASTRIDLAAN

Wij delen jou mee dat door Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op de percelen gelegen:

 • Doopput 18
 • Koningin Astridlaan 60, 60B, 60C, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 113, 115
 • Nachtegaalstraat 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111
 • Ooststatiestraat 98, 171A

kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 4A3, 27P20, 38M2, 135E, 175X13, 175N19, 175W18, 175Z16, 175H17, 175X9, 175F20, 175F18, 175Y20, 175F21, 175A20, 175D21, 175H16, 175M19, 175P19, 175R19, 175W17, 175L16, 175E21, 175C19, 175Z18, 180D2, 181R2, 181S2, 191S3, 193L, 197E, 197C, 201G, 208B, 210L2, 210P, 210M2, 210A2, 210K2, 211V, 211X, 211Y, 212X, 212Y, 214B3 en 217F2.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten:

 • aanleg van bufferbekken
 • aanleg grachten en bijhorende inbuizingen
 • aanleg wadi
 • aanleg riolering
 • Rooien bomen
 • aanleg verhardingen
 • opbraak van bestaande verhardingen
 • verleggen van bronpunt, afschaffen deel Waterloop en herprofileren waterloop
 • reliëfwijzigingen in kader van de aanleg van het fietspad in de huid

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.4.2° - Tijdelijk lozen -zonder behandeling in waterzuiveringsinstallatie- van het onttrokken bemalingswater al dan niet met een of meer van de gevaarlijke stoffen uit bijlage 2C in concentraties hoger dan de indelingscriteria

Nieuw - 3.6.3.2° - Tijdelijk exploiteren van een waterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de zuivering van het onttrokken bemalingswater (indien nodig blijkt)

Nieuw - 53.2.2°b)2° - Tijdelijke bronbemaling bij realisatie van de infrastructuur- en rioleringswerken t.h.v. de Koningin Astridlaan en aangrenzende wegen nl. Doopput, Hoogbunderlaan, ’s Herenlei en Boomgaard

De aanvraag kan je inkijken vanaf 23 januari 2023 tot en met 21 februari 2023.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2022006299. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 21 februari 2023 op volgende wijze worden ingediend:

 • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
 • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
 • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2022006299

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2022006299.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.

Meer info

Voor meer informatie over het Project Koningin Astridlaan (N1) kan je terecht op: https://www.kontich.be/producten/detail/3959/project-koningin-astridlaan-n1