2021189032 - Dorre Eikstraat 54 - het verlengen van de vergunning voor een bakkerij

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BAKKERIJ PEETERS

Wij delen jou mee dat door BROOD- EN BANKETBAKKERIJ PEETERS BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Dorre Eikstraat 54, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummer 613V5.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 16.3.2°a) - installaties voor koelen en vriezen van voeding, aanmaak perslucht (compressor)

Nieuw - 45.8.2°b) - machines voor bereiden vanvoedingsproducten

De aanvraag kan je inkijken vanaf 15 januari 2022 tot en met 13 februari 2022.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021189032. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 februari 2022 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021189032

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021189032.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.