2021188546 - Prins Boudewijnlaan 14 - beslissing

2021188546 - Prins Boudewijnlaan 14 - het schepencollege heeft in zitting van 11/4/2022 een vergunning geweigerd voor het plaatsen en exploiteren van een bemaling die technisch noodzakelijk is voor het uitvoeren van bouwkundige werken.