2021188546 - Prins Boudewijnlaan 14 - beslissing

2021188546 - Prins Boudewijnlaan 14 - het schepencollege heeft in zitting van 24/10/2022 een weigering verleend voor het plaatsen en exploiteren van een bronbemaling.