2021186383 - Scheihagenstraat 70 - het bijstellen van een bestaande verkaveling

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning SCHEIHAGENSTRAAT 70 KONTICH

Wij delen jou mee dat door mevrouw Emilienne De Herdt en de heer Freddy Ceulemans een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Vijverlaan 15, Scheihagenstraat 72, Vijverlaan 13, Vijverlaan 11, Scheihagenstraat 70, Vijverlaan 9 en Vijverlaan 17, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummers 250F, 252R3 en 252B2.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 13 januari 2022 tot en met 11 februari 2022.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03¬†246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021186383. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 11 februari 2022 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeentplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021186383

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021186383.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.